Bli Medarbeider!

Telemarksstevnet hadde ikke vært mulig uten medarbeidere. Som medarbeider blir du en del av et inkluderende fellesskap med Jesus i sentrum. Du er med på å legge til rette for at de som kommer får oppleve mer av Jesus.

Barneleder / tweens medarbeider

Bli med som medarbeider for barna!  Vi har som alltid store forventninger til hva Gud har på hjertet for barna på Telemarksstevnet og gleder oss til å møte hver enkelt en! Det blir undervisning og lovsang og mye lek og moro, hvor en møter gamle og nye venner. 

Youth Camp medarbeider

Youth Camp hadde ikke vært til uten de gode medarbeiderne våre. Hvert år har vi med oss stødige og flinke medarbeidere, som legger til rette for at ungdommene våre skal få bli bedre kjent med Jesus, bli fylt av Ånden og skape gode sommerminner.

Diverse praktiske oppgaver

Mange av oss starter Telemarksstevnet flere dager før stevnet. Mye skal gjøres klart før stevnet, her er det oppgaver for liten og stor. Du får oppgaver som passer til dine ønsker og kvaliteter. I tillegg er det en rekke praktiske ting som skal gjøres både under og etter stevnet.

Det er mange oppgaver du kan bidra med:

  • Hjelpe å rigge i dagene i forkant (både med og uten muskler)
  • Møteverter
  • Registreringsteam/stevnekontor
  • Brannvakter under møter
  • Plukke søppel
  • Rydde
  • Renhold
  • Hjelpe siste dag med nedrigging (både med og uten muskler)

Media, teknisk og produksjon

Her er vi hovedsakelig ute etter de som har erfaring med ProPresenter, kamerabruk, lys, lyd og teknikk

Registrer deg: