Program stevnet 2021

For detaljer i Barnas Stevne, Tweens og Youth Camp blir det lagt ut info under deres sider

Torsdag 22/7kl. 19.00Åpningssmøte
Rolf Inge Johansen taler
kl. 22.00Ungdomsmøte
Fredag 23/7kl. 09.30Bønnesamling
kl. 11.00Møte/Bibeltime
Benjamin Jensen taler. 
Tema: Forventnig
kl. 11.00Barnas Stevne/Tweens
kl. 19.00Lovsangskveld.
Adrian Arnoldsen taler
Lørdag 24/7kl. 09.30Bønnesamling
kl. 11.00Møte/Bibeltime
Sigrid Eilevstjønn taler
kl. 11.00Barnas Stevne/Tweens
kl. 15.00Supermøte i hallen.
For små og store.
kl. 19.00Kveldsmøte.
Truls Åkerlund taler
kl. 22.00Ungdomsmøte
Søndag 25/7kl. 09.30Bønnesamling
kl. 11.00Avslutningsmøte. Nattverd.
Truls Åkerlund taler