Årets Telemarkstevne: tirsdag 17. til søndag 22. juli 2018

NB — Ny flott møtehall er i bruk fra våren 2018!